Kancelaria

Europejska Kancelaria Prawna LEXAM

OFERUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG W ZAKRESIE:

Obsługi i pomocy prawnej dla osób fizycznych i przedsiębiorców poprzez:
 • sporządzanie opinii i udzielanie porad oraz konsultacji prawnych,
 • reprezentowanie i zastępowanie klientów w sporach sądowych jak również przed wszelkimi organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie dokumentów prawnych:
  • statutów, umów, ofert, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
  • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, pozwów, porozumień, odwołań, zażaleń, wniosków, pism procesowych, testamentów, pełnomocnictw i apelacji,
 • negocjacje umów i ocena składników majątkowych w zabezpieczeniach osobowych i rzeczowych,
 • restrukturyzacja zobowiązań.

Doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej i windykacji należności:
 • oferujemy windykację i pomoc w zabezpieczeniu należności.
Odszkodowania powypadkowe:
 • jeżeli miałeś wypadek pilnie skontaktuj się z nami!!!
Rozwój biznesu poprzez pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej
i Regionalnych Programów Operacyjnych.
 
Telefon kontaktowy 501 238 488
Email: kancelaria@lexam.pl

 

 

ODDZIAŁ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ:

Tatrzańska Kancelaria Prawna LEXAM

 

Telefon kontaktowy 501 238 488
Email: kancelaria@lexam.pl